Slider Responsive

MOVEMENT

EVENT CALENDAR

October 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31November 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานขาย, เจ้าหน้าที่แผนกผลิตภัณฑ์ฯ และเจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์สกรีน และเข้าร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ โดยมีคุณนมัสพร สุนทรธรรมขันธ์ หัวหน้าแผนกฝ่ายขาย เป็นผู้บรรยายข้อมูลและพาเดินเยี่ยมชมโรงงานในส่วนต่างๆ เช่น คลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ฯ ณ. บริษัท จูโจ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน ในสถานศึกษา

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคุณวันเพ็ญ ยืนยงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้รับเกียรติจากคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ให้เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำสถานประกอบการ เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและร่วมงานกับทางบริษัทฯ ผู้ที่เข้าฟังในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างดี ณ. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ที่ผ่านมา

Email
Share

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

บริษัท ที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติ จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นำโดยคุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามกับ ดร.ภักดี ฐานปัญญา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย วัตถุประสงค์ของการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การทำงานกับสถานประกอบการจริง เป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ที่นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานได้ไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ.สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่ผ่านมา

Email
Share

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพิมพ์แพด

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพิมพ์แพด ให้กับลูกค้าในกลุ่มงาน Textile ในการอบรมในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นสองส่วน คือภาคทฤษฎีในช่วงเช้า บรรยายข้อมูลโดย คุณจุติพร บุญสถิตย์ ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และเทคนิค และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย สาธิตโดยเจ้าหน้าแผนกเทคนิค เนื้อหาในการอบรมกล่าวถึง กระบวนการพิมพ์แพดบนชิ้นงานผ้า, ปัจจัยที่ส่งผลต่องานพิมพ์และการควบคุมปัจจัยในกระบวนการพิมพ์ เช่น สูตรหมึก , การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพิมพ์ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้ฝึกปฏิบัติวิธีการแก้ไขปัญหางานพิมพ์ระบบแพด และเข้าชมกระบวนการผลิตเพลทเลเซอร์, เพลทโลหะ, การตรวจสอบคุณภาพเพลท, ขั้นตอนการผลิตลูกยาง ณ. อาคารปฏิบัติการ บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share
Page 1 of 3