Slider Responsive

MOVEMENT

EVENT CALENDAR

January 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

February 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


March 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ที.เอ.โอ. จัดอบรมหลักสูตร วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (CAR,PAR)ให้กับพนักงาน

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร วิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง (CAR,PAR) ให้กับพนักงาน

โดยการอบรมได้แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก หัวข้อที่ 1 คือ การค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการทำงาน เช่นกรณีลูกค้าต้องการสินค้าด่วน ทำให้ไม่สามารถผลิตให้ทันกำหนด หรือลูกค้าต้องการคืนสินค้า หรืออื่นๆ ผู้เข้าอบรมจะได้คิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา และหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับหาแนวทางเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
หัวข้อที่ 2 คือ การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสาเหตุข้อบกพร่อง CAR,PAR อย่างมีประสิทธิผล
(CAR: Corrective Action Request: คือการร้องขอให้องค์กรแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น)
(PAR: Preventive Action Request: คือ การร้องขอให้องค์กรพิจารณาป้องกันข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น)

ในหัวข้อนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ มีหลักในการคิดวิเคราะห์สาเหตุอย่างเป็นกระบวนการและถูกวิธี สามารถบันทึกใบแจ้งให้ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการป้องกัน ให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีตัวแทนพนักงานของแต่ละแผนกเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 31 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

การอบรมในครั้งนี้ให้ความรู้และบรรยาย โดยคุณนุกูล ทะนวนรัมย์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านระบบบริหารมาตรฐานสากล (ISO: International Organization Std.) บริษัทเอฟเอ็ม มาสเตอร์ จำกัด ณ.ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน ในสถานศึกษา

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคุณวันเพ็ญ ยืนยงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้รับเกียรติจากคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ให้เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำสถานประกอบการ เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและร่วมงานกับทางบริษัทฯ
ผู้ที่เข้าฟังในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างดี ณ. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ที่ผ่านมา

Email
Share

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

บริษัท ที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติ จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นำโดยคุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามกับ ดร.ภักดี ฐานปัญญา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

วัตถุประสงค์ของการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การทำงานกับสถานประกอบการจริง เป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ที่นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานได้ไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ.สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่ผ่านมา

Email
Share

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพิมพ์แพด

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพิมพ์แพด ให้กับลูกค้าในกลุ่มงาน Textile ในการอบรมในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็นสองส่วน คือภาคทฤษฎีในช่วงเช้า บรรยายข้อมูลโดย คุณจุติพร บุญสถิตย์ ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และเทคนิค
และภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย สาธิตโดยเจ้าหน้าแผนกเทคนิค เนื้อหาในการอบรมกล่าวถึง กระบวนการพิมพ์แพดบนชิ้นงานผ้า, ปัจจัยที่ส่งผลต่องานพิมพ์และการควบคุมปัจจัยในกระบวนการพิมพ์ เช่น สูตรหมึก , การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องพิมพ์

ทั้งนี้ลูกค้าจะได้ฝึกปฏิบัติวิธีการแก้ไขปัญหางานพิมพ์ระบบแพด และเข้าชมกระบวนการผลิตเพลทเลเซอร์, เพลทโลหะ, การตรวจสอบคุณภาพเพลท, ขั้นตอนการผลิตลูกยาง ณ. อาคารปฏิบัติการ บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ผ่านมา

Email
Share
Page 2 of 4