ที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อประเทศไทย

ฝ่ายบริหาร สำนักงานประเทศไทย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน อีเมล์
คุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ apicharta@taobangkok.co.th
คุณธัญญา จงวิลัยวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี tanyaa@taobangkok.co.th
คุณอภิรดี อัศวเวทวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด aphiradeea@taobangkok.co.th
คุณชัยชนะ โอสรประสพ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย chaichanao@taobangkok.co.th
คุณปกรณ์ อังสพัทธ์ ผู้จัดการฝ่ายลอจิสติกส์ pakorna@taobangkok..co.th

ฝ่ายบริการลูกค้า สำนักงานประเทศไทย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล์
คุณรังสรรค์ ศรีวิลัย ผู้จัดการฝ่ายขาย - กลุ่มงานบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก 063 373 6518 rangsans@taobangkok.co.th
คุณพัชราภรณ์ นิ่มตลุง ผู้จัดการฝ่ายขาย - กลุ่มงานพิมพ์ดิจิตอลและซับบลิเมชั่น 063 373 6516 phatcharapornn@taobangkok.co.th
คุณฐิติญา ปานทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย - กลุ่มงานพิมพ์ผ้าและรองเท้ากีฬา,อุปกรณ์เทคนิคและเครื่องเขียน 063 373 6520 thitiyap@taobangkok.co.th
คุณณัฐปรียา โอภาสชัยทัตต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - กลุ่มงานพิมพ์เครื่องมือแพทย์ 063 373 6519 natpreeyao@taobangkok.co.th
คุณนันทิชา กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายขาย - กลุ่มพิมพ์งานชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 062 8278998 nantichak@taobangkok.co.th
คุณทวีศักดิ์ ชิณวงษ์เกตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - กลุ่มงานเฟอร์นิเจอร์และงานรับเหมาตกแต่งภายใน 096 913 4868 taweesakc@taobangkok.co.th
คุณจุติพร บุญสถิตย์ ผู้จัดการแผนกเทคนิค - กลุ่มผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ 063 373 6517 jutipornb@taobangkok.co.th
คุณดลวัฒน์ กองแก้ว ผู้จัดการแผนกเทคนิค - กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักร 086 674 6992 donlawatk@taobangkok.co.th

ติดต่อประเทศเวียดนาม

ฝ่ายบริหาร สำนักงานประเทศเวียดนาม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน อีเมล์
คุณชนะชัย โอสรประสพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร chanachaio@taobangkok.co.th

ฝ่ายบริการลูกค้า สำนักงานประเทศเวียดนาม

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล์
Mr. Dao Vinh Nam กลุ่มงานพิมพ์ผ้าและรองเท้ากีฬา (+84)919066996 vinh.nam@taobangkok.co.th
Mr. Duong Xuan Quynh กลุ่มงานพิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (+84)902240090 quynh.dx@taobangkok.co.th
Mr. Nguyen Trung Lap กลุ่มงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (+84)902627671 lap.nt@taobangkok.co.th
คุณดลวัฒน์ กองแก้ว ผู้จัดการแผนกเทคนิค-กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักร 086 674 6992 donlawatk@taobangkok.co.th
คุณจุติพร บุญสถิตย์ ผู้จัดการแผนกเทคนิค - กลุ่มผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ 063 373 6517 jutipornb@taobangkok.co.th