MOVEMENT
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน ในสถานศึกษา

บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคุณวันเพ็ญ ยืนยงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ได้รับเกียรติจากคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ให้เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำสถานประกอบการ เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและร่วมงานกับทางบริษัทฯ ผู้ที่เข้าฟังในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างดี ณ. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ที่ผ่านมา

Back
Email
Share