MOVEMENT
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

บริษัท ที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติ จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นำโดยคุณอภิชาติ อังสพัทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทที.เอ.โอ.บางกอก คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามกับ ดร.ภักดี ฐานปัญญา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย วัตถุประสงค์ของการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ การทำงานกับสถานประกอบการจริง เป็นการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ที่นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานได้ไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ.สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่ผ่านมา

Back
Email
Share