Technical & Consult


http://taobangkok.co.th/page/services_technology_consult.php?clk=6¤tclk=4&lng=29

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ และการบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ และส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆในการพิมพ์ เพื่อให้ทำการพิมพ์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และคู่ค้าทางธุรกิจได้สนับสนุนความรู้


สำหรับในส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องจักร เป็นการแนะนำ ให้ข้อมูล วิธีการใช้งาน การติดตั้งเครื่องจักร เพื่อให้ใช้งานอย่างถูกต้อง รวมทั้งการบำรุงรักษาเครื่องจักร เทคนิคในการใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด